Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

#58H φωτογραφία ανήκει στην Βίκη , η οποία Βίκη έχει βασιστεί σε μια ιδέα του Μανωλη. Ουφ!

#57 Καλαμίτσι, Χαλκιδική